Päivystys/vartija 24h 040 482 1673 info@safecare.fi

TURVALLISUUS KONSULTOINTI

Ideaalitilanteessa turvallisuusasiantuntijamme pääsisi mukaan jo suunnitteluvaiheessa kertomaan mielipiteensä ja ideoimaan ajatuksia henkilökunnan, asiakkaiden ja toimitilojen turvallisuuden kannalta. Yleensä pääsemme mukaan vasta siinä vaiheessa, kun toiminta on jo käynnissä ja joudumme tekemään kompromisseja jo rakennettuihin tiloihin. Ennakointi suunnitteluvaiheessa lisää turvallisuutta ja auttaa säästämään kustannuksissa. Kauttamme saatte turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat työpaikoille ja tiloihin, jossa niitä vaaditaan. Voimme myös sparrata yrittäjää ja auttaa turvallisuus-suunnittelussa, tehdä riskikartoitusta ja perehdyttää tai valvoa turvallisuussuunnittelun ja -kulttuurin luomista työympäristössä.

Tarjoamme yrityksille turvallisuuspäällikköpalvelua, jossa ammattilaisemme käyttää kuukausittain sovitun ajan yrityksen turvallisuuden edistämiseen, työturvallisuuslaki, toimiala ja olosuhteet huomioon ottaen. Ulkopuolisen henkilön käyttö on hyväksi esimerkiksi tilanteissa, joissa rakennetaan yhtiön turvallisuuskulttuuria, jolloin uusi ajattelu voi muodostaa muutosvastarintaa. Silloin yrittäjän saattaa olla vaikeaa ajaa haluamiaan muutoksia läpi henkilökunnalle. Ulkopuolisen on joskus helpompi nähdä riskejä kuin talossa pitkään työskennelleen, toki kaikissa kohteissa kuunnellaan työntekijöitä ja ratkaistaan ongelmia yhdessä. Kun yrityksen henkilöstö ja pelastusturvallisuusasiat ovat kunnossa, voi turvallisuuspäällikkö kartoittaa riskejä toimitiloissa, alihankintaketjussa tai ympäristöturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Riskien kartoitus ja korjaavat toimenpiteet ovat jatkuva prosessi, johon meillä on hyviä työkaluja ja keinoja.

KOULUTUS

Kauttamme ammattilaisten vetämät työturvallisuus-, tulityö-, ensiapu- ja järjestyksenvalvojakortit sekä niiden kertauskoulutukset.

Lisäksi tarjoamme esimerkiksi sote- ja kaupanalalle räätälöityjä koulutuksia aggressiivisen asiakkaan kohtaamistilanteisiin, myyjän ja asiakkaan oikeusturvaan liittyviä koulutuksia sekä koulutamme kaupan tai asiakasyrityksen henkilökunnalle oikeita toimintamalleja kriisitilanteisiin, kuten tulipalo tai ensiaputilanteet. Kotikäyntejä tekeville tai hoiva-alalla työskenteleville järjestämme erilaisiin uhkatilanteisiin valmistavaa koulutusta ja tarjoamme yksin työskenteleville mahdollisuuden soittaa vartija avuksi esimerkiksi vanhusten nostoon yöaikaan.

Opastamme asiakasyrityksemme henkilökuntaa yhteistyöhön vartijan kanssa niin, että myyjät tietävät omat oikeutensa ja vartijan oikeudet ja velvollisuudet. Näin syntyy hyvä yhteisymmärrys ja yhteiset toimintamallit uhkatilanteisiin.