Päivystys/vartija 24h 040 482 1673 info@safecare.fi

Mikro ja pienyrityksissä turvallisuusajattelu on usein vähemmän tietoista, kun suuremmissa yrityksissä, vastuut ovat kuitenkin samat heti, kun yrityksessä on ensimmäinen työntekijä. Lähes aina toimitusjohtaja vastaa yrityksen turvallisuudesta oman toimintansa ohella ja se saa vähemmän tietoista huomiota kuin isommissa yrityksissä, joissa turvallisuuspäällikkö ja hänen tehtävät määritellään erikseen.

Perinteisesti yritys turvallisuuden osa-alueet jaetaan yhdeksään eri aihealueeseen.

Henkilöstö turvallisuuden alla on laaja kokonaisuus ihmiseen liittyviä asioita, kuten lakisääteiset työturvallisuus ja työsuojelu asiat, matkustusturvallisuus sekä asiakkaiden ja vierailijoiden turvallisuus. Nykyään huomiota kiinnitetään laadukkaaseen rekrytointiin, turvallisuusselvityksiin ja esimerkiksi huumausainetestausten tekemiseen.

Kiinteistö ja toimitilaturvallisuus on myös laaja käsitys, jonka alla on kiinteistön turvallisuusasiat ja kiinteistötekniikka sekä muu kiinteistön kunto, esimerkiksi ilmanlaatu, lumiesteet, liukastumisen torjunta yms. Toimintaa ohjaa laki ja rakennusmääräykset.

Pelastus ja poistumisturvallisuus on puhtaasti pelastuslaista ja vakuutusyhtiöiden ohjeista esitettyjen minimivaatimusten täyttämistä ja kaikki toiminta tähtää tulipalojen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn.

Tietoturvallisuus on nykyään rajaton käsite, johon liittyy perinteisten virustorjunta, palomuuri sekä haitta tai vakoiluohjelmien lisäksi nykyään tiedontallennukseen käytettävien pilvipalveluiden ja servereiden turvallisuus. Isona haasteena on myös työntekijöiden sosiaalisen median käyttö ja rajoittaminen, jota on vaikeaa valvoa.

Muita osa-alueita ovat tuotannon ja toiminnan turvallisuus, jossa keskitytään koneiden ja laitteiden turvallisuuteen (ce-merkintä) ja turvalliseen käyttöön. Keskitytään myös tarkastelemaan alihankinta ja palvelu ketjuja kriittisesti riskejä kartoittaen. Ympäristöturvallisuudesta puhutaan usein omana kokonaisuutena, vaikka se liittyy vahvasti tuotannon ja toiminnan turvallisuuteen.

Väärinkäytösten ja poikkeamien hallinta sekä varautuminen ja kriisinhallinta ovat osa riskikartoitusta ja niihin kiinnitetään huomiota yleensä liian myöhäisessä vaiheessa.

Yrittäjän pitäisi kysyä jatkuvasti, mitä jos? Kestääkö yritys esimerkiksi tulipaloa? Minne tieto on tallennettu, onko varmuuskopioita? Mikä on toipumisaika, asiakas tarvitsee palveluasi tai tuotettasi, kuinka kauan hän odottaa ennen kuin siirtyy etsimään muualta?